Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú Nguyễn Anh Dũng

Bệnh viện Bạch Mai, khoa Chấn thương chỉnh hình và cột sống

 0827384726